Muumioru on väike, armas ja hubane kaherühmaline lasteaed mis avati 2000. aastal. Rühmaruumid heledates värvitoonides, täispuidust mööbliga. Lastele on loodud turvaline ja mitmekesine õpi- ja mängukeskkond. Tunneme küll puudust saalist, kuid kindlasti laheneb ka see probleem valla abiga.

Lasteaia õueala on haljastatud ja tarastatud, vald muretses juurde mitmekesiseid üldarendavaid õuevahendeid. Möödunud suvel koos lastevanemate abiga ja SIA Caparoli värvidega värviti lasteaia tara uuesti. Projektidest saadud rahast õnnestus muretseda rühmaväljakutele väikesed mängumajad. Nüüd on lasteaia õueala sisustatud mitmekesise tegevusega.

Imekaunis loodus koos Tilsi Mõisapargiga võimaldab läbiviia õuesõpet, õppida tundma kodukoha mitmekesist loodust. Vahetu loodus rikastab laste silmaringi ning tundemaailma.

Lasteaiatöötajate silmaringi avardamise ja uute kogemuste saamiseks on korraldatud õppekäike teistesse lasteaedadeasse,kaunitesse kohtadesse ning korraldatud huvitavaid ühiskoolitusi.